Välkommen till ELFI!

ELFI har i mer än 40 år utvecklat och tillverkat luftvårdsprodukter av högsta kvalitet och prestanda. Produkterna används i förebyggande syfte och överallt där dålig luft är, eller riskerar att bli, ett hälsoproblem. Sedan december 2012 ingår våra luftrenare i Wood’s familj av luftvårdsprodukter. Det ger oss på på ELFI nya möjligheter till utveckling och ytterligare förbättring av våra produkter! Ett första steg är den utökade garantin på totalt 10 år på våra luftrenare som du kan läsa mer om här.

Våra kunder finns i alla typer av verksamheter och miljöer; från sjukvården och forskningsföretag som har krav på absolut ren luft till tillverkningsindustri, kontor och mindre företag – i alla typer branscher. Bland våra kunder finns även privatpersoner som månar om sin hälsa, samt en stor grupp allergiker och personer med kroniska luftvägssjukdomar som kräver ren luft. Kort sagt, alla som vill ha ren luft och som är måna om sin och sina medarbetares hälsa!

Vår långa erfarenhet och satsning på forskning, utveckling och tillverkning resulterar i patenterade och driftsäkra luftreningsprodukter av högsta kvalitet. Produkter som garanterar dig maximal reningsgrad, minimalt underhåll, låg ljudnivå och låg driftskostnad.

Välkommen att kontakta ett företag som bryr sig om din hälsa.

Sidan är skapad av Pinkport Webbyrå i Göteborg.