Om luft

Luftföroreningar

Avgaser, pollen, damm, tobaksrök, radon och sot är bara några av de luftföroreningar vi dagligen riskerar att andas in i våra hem. De dagliga rutinerna i hemmet i kombination med luft utifrån skapar höga halter av föroreningar i luften. Luftföroreningar påverkar vår hälsa negativt och är särskilt besvärliga för allergiker, astmatiker och barn.

Det är sedan länge känt att svenska storstäder har stora problem med luftföroreningar och höga halter av skadliga partiklar. Tät trafik, industrier och transporter har bidragit till att luften, även i mindre svenska städer och tätorter, periodvis kan bli mycket dålig och till och med överstiga satta gränsvärden.

Det stora problemet med luftföroreningar och avgaser från trafikerade gator är att de inte stannar utomhus, de letar sig in i inomhusmiljön och det är därför svårt att undvika att andas in skadliga partiklar. Forskning tyder på att luftföroreningar i svenska städer förkortar invånarnas livslängd och avgaser och luftföroreningar kan bland annat öka risken för lungcancer och astma samtidigt som de försämrar barns lungkapacitet.

ELFI:s luftvårdsprodukter renar luften till 95-100 procent och du undviker att andas in skadliga ämnen från trafikerade gator och industrier i din hemmiljö.

Bakterier och sjukdomar

I miljöer där många människor samlas ökar risken för att drabbas av luftburna sjukdomar. Förkylningar, magsjuka och influensor är bara några av de sjukdomar vi drabbas av varje år och det är oftast omöjligt att avgöra var man blev smittad, var det kanske i väntrummet hos tandläkaren, i kön i matbutiken eller kanske på det där barnkalaset i helgen? Vi vet hur svårt det kan vara att bli av med förkylningar när de väl kommer in i hemmet och detta är naturligtvis särskilt besvärligt för astmatiker och allergiker.

Sjukdomsfrånvaro orsakar även stora kostnader för företag när förkylningar eller maksjuka sprids på arbetsplatsen med förseningar och produktionsminskningar som följd.

ELFI:s luftvårdsprodukter renar luften till 95-100 procent och du minimerar risken att sjukdomar sprider sig i hemmet eller på arbetsplatsen.

Pollen, damm och kemikalier

Kliande ögon och rinnande näsa? Våren och försommaren kan vara prövande tider för allergiker och ofta hjälper det inte att stanna inomhus eftersom pollen tar sig in i inomhusluften. Det är inte heller behagligt att stänga all ventilation till hemmet då luften kan upplevas tung och unken. För dammallergiker är det viktigt att hemmet hålls rent från damm för att undvika besvär. Vi vet hur mycket jobb det innebär, ofta behöver man dammsuga varje dag och inte ens då kan man vara säker på att man har fått bort allt damm från hemmet.

ELFI:s luftvårdsprodukter lindrar eller till och med eliminerar besvären för allergiker och astmatiker genom att damm, pollen och andra allergena ämnen renas ur luften.

Tillverkning och lager

Dålig luft med höga partikelhalter är tyvärr väldigt vanligt förekommande i tillverkningsindustrin och logistikbranschen och påverkar inte bara personalens och kundernas hälsa; höga partikelhalter kan också ge upphov till stora kostnader om luften skadar inventarier eller försämrar tillverkningen.

Många av de produkter som tillverkas idag innehåller också mycket höga halter av kemikalier. Dessa kemikalier stannar tyvärr inte i kläderna eller i de produkter vi köper utan frigörs och sprids då vi rör oss eller använder produkterna. En del av dessa kemikalier kan vara mycket skadliga för oss människor, och de kan orsaka stora besvär för personer som lider av astma och allergier.

ELFI:s luftvårdsprodukter och professionella installationer har mycket hög prestanda och kapacitet och används bland annat av tillverkare inom läkemedels- och livsmedelsindustrin. ELFI:s luftvårdsprodukter renar luften från damm, sot, bakterier och kemikalier och garanterar en hälsosam och ren inomhusmiljö.

Sidan är skapad av Pinkport Webbyrå i Göteborg.