Produkter

ELFI:s innovativa och patenterade filterkonstruktion ger dig marknadens bästa filtrering med väldigt lågt tryckfall – effektiv luftrening till lägsta möjliga energiförbrukning och ljudnivå.

Läkemedelsfabriker. Operationssalar. Skolor. Väntrum. Kontorslokaler. Hemma hos grannen. Detta är några av de miljöer där du kan hitta en luftreningsprodukt från ELFI. Vi är sedan 10 år tillbaka en av Europas största tillverkare av luftrenare och vi har i mer än 40 år hjälpt människor att komma till rätta med dålig luft. Oavsett om du vill ha en diskret och tyst luftrenare i hemmet, ett filter för ventilationen eller en professionell lösning för större industrier eller gemensamma lokaler har vi lösningen för dig.

Vid ventilation och luftrening är det framförallt två faktorer som är avgörande för ett gott resultat: hög avskiljning av partiklar ur luften samt lågt motstånd och tryckfall i filtret. Tack vare ELFI:s patenterade filterlösning som fångar upp partiklar ur luften med hjälp av en svag elektrisk laddning blir tryckfallet i filtret mycket lågt samtidigt som avskiljningsgraden är väldigt hög. Det betyder att ELFI:s filter och luftrenare inte bara är effektiva och pålitliga, de behöver inte heller någon hjälp från bullriga och kostsamma fläktar för att cirkulera luften. ELFI:s luftrenare och ventilationsfilter har högsta kvalitet och prestanda och vi kan därför lämna hela 10 års garanti på alla våra produkter.

Sidan är skapad av Pinkport Webbyrå i Göteborg.